น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง(เซนติเมตร)
BSA(m2)=
ช่วงอายุ
ขนาดยา
วิธีรับประทาน
-
-
-
-
โดยแบ่งให้
-
-
-
-
เลือกยาที่่ท่านต้องการคำนวณ
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2015.